CÔNG VIỆC PHẦN THÔ:

San lắp, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; Thử tải, công tác đào móng, đổ bê tông, lợp mái; Xây tường bao che, tô vách và trần; Xây tô hoàn thiện mặt tiền, Lắp đặt hệ thống điện, nước, điện lạnh, cáp âm tường, hệ thống chống sét; Xây cổng, tường rào, lát nền sân (nếu có).