NHÀ CHỊ BÍCH – TÂN BÌNH

NHÀ CHỊ SƯƠNG – PHÚ NHUẬN

NHÀ CHỊ NGÔN – BÌNH THẠNH

NHÀ ANH PHONG – QUẬN 7

RESORT BIỂN XANH – PHAN THIẾT

NHÀ ANH HÀO – GÒ CÔNG

NHÀ CHÚ QUÝ – CỦ CHI

NHÀ CHỊ PHỤNG – GÒ CÔNG