HOUSE MS.BÍCH – TÂN BÌNH

RESORT BIỂN XANH – PHAN THIẾT

HOUSE MS.SƯƠNG – PHÚ NHUẬN

HOUSE MR.HÀO – GÒ CÔNG

HOUSE MS.NGÔN – BÌNH THẠNH

HOUSE MR.QUÝ – CỦ CHI

HOUSE MR.PHONG

HOUSE MS.PHỤNG – GÒ CÔNG